Mva kalkulator

Det kan være mange grunner til at man trenger en mva kalkulator. Kanskje man skal kjøpe noe fra utlandet og trenger å vite hva man kommer til å betale i moms og toll, eller kanskje man er næringsdrivende og trenger å regne ut enten kostnader på bestillinger fra utlandet, eller hva man skal legge på av moms når man selv skal sende varer til utlandet. Uansett hva man skal bruke den til, kan man få svar på det man trenger, raskt og effektivt.

Når det kommer til moms, er det noen viktige informasjoner man trenger å vite før man kan bruke en mva kalkulator. For eksempel er man nødt til å vite hvilken mva-sats man skal bruke for å regne ut svaret. Her er det nemlig forskjellige satser for forskjellige typer varer. I Norge er den generelle satsen 25%, men det er unntak og variasjoner fra dette. For eksempel betaler man bare 15% moms på mat og drikke og 12% moms på ting som transport, kinobilletter, etc.

Hva er egentlig mva, og hvordan fungerer det?

Mva står for merverdiavgift og kjennes kanskje for de aller fleste som moms. Det er det beløpet vi betaler til staten, når vi kjøper en vare eller tjeneste i Norge. Det er noe som gjelder både private og bedrifter, men reglene som gjelder for private er annerledes enn de som gjelder for bedrifter. Private må metale momsen som angitt, mens bedrifter kan få tilbake momsen de betaler i et eget momsregnskap, som staten gjør opp for næringsdrivende hvert år.

De aller fleste varer og tjenester skal det betales moms av, og er en måte for staten å tjene penger på. Når du betaler moms på en vare, så får ikke bedriften du kjøper varen av noen av de pengene. Det er nemlig penger som bedriften er lovpålagt å betale direkte videre til staten. Det mange små bedrifter opplever, er at kunder synes at produktene deres er for dyre, mens det egentlig er momsen som staten pålegger bedriften å kreve inn, som gjøre varen dyr.

Den generelle satsen ligger nemlig på hele 25% av prisen, og utgjør derfor 20% av alle de varene og tjenestene vi kjøper. Satser som er annerledes, finnes og det er i tillegg noen unntak, der man ikke betaler moms. Men moms er en viktig del av inntekten som den norske staten har, og derfor er det en stor og viktig del av norsk næringsverdi. Det betales dermed moms i alle ledd i handelskjeden når en vare produseres, fraktes og handles videre til den endelige kunden.

Avgiften stammer helt tilbake til 1935, der den ble ansett som en midlertidig avgift på 1% for hvert omsetningsledd, som en viktig del av en kriseløsning for å redde den norske økonomien. Men i løpet av årene som fulgte øke den jevnt og trutt og lå i 1970 allerede på 20%, som nesten er det samme som vi kjenner den i dag.

Bruk en mva kalkulator

Hvis du er en bedrift og skal sette prisene dine riktig, er det viktig å ha full oversikt over de forskjellige satsene og ikke minst hvordan du skal regne ut prisene dine, sånn at de både blir riktig i regnskapet og på bunnlinjen. Når en bedrift tjener mer enn 50.000 kr på et kalenderår, blir denne automatisk moms-pliktig, og det er bedriften selv som skal både registrere bedriften og den momsen man skylder. Her kan en mva kalkulator være en stor hjelp!

Da moms ble innført på 30-tallet var det en innsats for å løse en krise i den norske stats-økonomien, men i 2020 så man faktisk en endring i momsen for å hjelpe bedriftene gjennom pandemien. Her ble lave satsen redusert fra 12% helt ned til 6% og var et initiativ for å lette litt i forhold til den skaden som pandemien hadde gjort. I mva kalkulatorer kunne man derfor i 2020 velge denne nye lave satsen som var gyldig inntil slutten av fjor-året.

Hvis man er i tvil om hvordan man skal regne ut momsen man skylder, og den momsen man har krav på å få tilbake, kan man bruke en mva kalkulator til å regne det ut. Når man har en bedrift, skal man nemlig lage et helt eget momsregnskap, der man regner ut hvor mye man ender opp med å skylde staten i moms. De forskjellige tingene man kjøper i bedriften kan tilhøre forskjellige moms-trinn, så det å bruke en mva kalkulator for å være helt sikker på hvor mye man har krav på, er essensielt.